Trang chủ » Tin tức » Tin tổng hợp
Hội nghị quán triệt nghị quyết Trung ương 7 – Khóa XI
Sáng nay,  ngày 07/9/2013 tại Hội trường Công ty TNHH MTV CN Hóa chất Mỏ Nam Bô-Micco,  Đảng ủy Công ty tổ chức Hội nghị phổ biến quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.
Tham dự Hội nghị có: Đồng chí Nguyễn Quốc Đoạt - Trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Tân Thành; Đồng chí: Huỳnh Thế Mộng – Chuyên viên ban tuyên giáo huyện ủy Tân Thành; Các lãnh đạo Công ty, các đồng chí là Cán bộ quản lý tại các Phòng, Phân xưởng, Chi nhánh và Trung tâm Mitech và toàn thể các Đảng viên Đảng bộ Hóa chất Mỏ.

Phát biểu khai mạc Hội nghị Đồng chí Hà Xuân Cảnh-Phó bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty đã nhấn mạnh: việc tổ chức hội nghị quán triệt nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI để mỗi cán bộ Đảng viên nắm bắt nội dung nghị quyết và kết luận của Hội nghị Trung ương 7 khóa XI.


ĐC Nguyễn Quốc Đoạt–Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy báo cáo tại Hội nghị

Hội nghị đã nghe Đồng chí: Nguyễn Quốc Đoạt – Trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Tân Thành giới thiệu nội dung các Nghị quyết và kết luận của Hội nghị lần thứ 7 khóa XI nhằm định hướng giải quyết những vấn đề quan trong hiện nay bao gồm: Nghị quyết về tăng cường và đổi mới lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Nghị quyết về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, kết luận một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương tới cơ sở.

Trên cơ sở Hội nghị này, các Chi Bộ trong Đảng Bộ Hóa chất Mỏ Nam Bộ sẽ quán triệt tới toàn thể cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản của các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 7 khóa XI. Qua đó, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong công tác sản xuất, kinh doanh, vận dụng sáng tạo trong từng hoạt động sản xuất tại Đơn vị mình.


P/v: Đỗ Đức Đạt

Các tin khác