Trang chủ » Tin tức » Tin tổng hợp
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm và nghiệm thu vật liệu nổ công nghiệp

Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 10/2012/TT-BCT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm và nghiệm thu vật liệu nổ công nghiệp. Thông tư kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2012/BCT, về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm và nghiệm thu vật liệu nổ công nghiệp. Quy chuẩn này do Vụ Khoa học và Công nghệ soạn thảo, trình duyệt và thẩm định.

Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng đối với mọi tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài hoạt động liên quan tới sản xuất, thử nghiệm và nghiệm thu vật liệu nổ công nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên các quy định khác. Quy chuẩn kỹ thuật quy định về an toàn trong sản xuất vật liệu nổ công nghiệp như sau:
1. Địa điểm xây dựng nhà máy sản xuất VLNCN phải đảm bảo khoảng cách an toàn theo quy định của quy chuẩn QCVN 02:2008/BCT và các tiêu chuẩn về môi trường, có báo cáo đánh giá tác động môi trường được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
2. Kho chứa VLNCN phải được thiết kế, xây dựng, nghiệm thu đưa vào sử dụng theo đúng quy định của quy chuẩn QCVN 02:2008/BCT.
3. Nhà máy sản xuất VLNCN phải có nội quy an toàn phòng cháy chữa cháy, phòng nổ; phương án phòng cháy chữa cháy; phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất; được trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy;...Ngoài ra cán bộ công nhân viên trong dây chuyền sản xuất phải được huấn luyện về phòng cháy, chữa cháy và phải qua kiểm tra, đạt yêu cầu.
4. Đối với cán bộ công nhân viên tham gia sản xuất VLNCN phải được đào tạo về sản xuất VLNCN và đã qua huấn luyện về kỹ thuật an toàn, được cơ quan có cấp thẩm quyền kiểm tra, sát hạch.

Ngoài ra, Quy chuẩn kỹ thuật còn quy định một số điều kiện khác như: quy định an toàn về nhà xưởng sản xuất VLNCN; phòng thí nghiệm; trang thiết bị điện; hệ thống chống sét; môi trường; vận chuyển VLNCN trong sản xuất; ... Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 26/7/2012./.


Nguồn tin:Anh Ngọc - ATCN


Các tin khác