Thông tư số 26/2012/TT-BCT ngày 21/09/2012 của Bộ Công Thương

>>>Danh sách văn bản liên quan: 23/2009/TT-BCT [Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp]

 
Đây là nội dung quy định tại Thông tư số 26/2012/TT-BCT ngày 21/09/2012 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 23/2009/TT-BCT ngày 11/08/2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/04/2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN).

Theo đó, từ ngày 05/11/2012, điều kiện về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh VLNCN, tiền chất thuốc nổ được quy định như sau: Giám đốc phải có bằng tốt nghiệp đại học; Phó Giám đốc kỹ thuật, người quản lý các bộ phận liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất VLNCN phải có bằng tốt nghiệp đại học một trong các chuyên ngành như: Khai thác mỏ, địa chất; xây dựng công trình giao thông, thủy lợi; hóa chất, vũ khí đạn, công nghệ hóa thuốc phóng, thuốc nổ.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng bãi bỏ yêu cầu nộp Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy đối với nhà, công trình sản xuất, bảo quản VLNCN và tài liệu về điều kiện người sản xuất VLNCN, tiền chất thuốc nổ trong hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất VLNCN, tiền chất thuốc nổ.

Như vậy, hồ sơ pháp lý bao gồm: Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất VLNCN, tiền chất thuốc nổ do người đứng đầu doanh nghiệp ký; bản sao hợp lệ quyết định thành lập doanh nghiệp; bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; bản sao hợp lệ quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình sản xuất VLNCN, tiền chất thuốc nổ, Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; bản sao hợp lệ quyết định công nhận kết quả đăng ký của sản phẩm và đưa sản phẩm VLNCN vào danh mục VLNCN được phép lưu thông, sử dụng ở Việt Nam và quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với cơ sở sản xuất VLNCN, tiền chất thuốc nổ.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/11/2012.

 
Danh sách tệp đính kèm văn bản: [TT 26-2012-BCT.doc]


Các tin khác