Thông báo về việc thay đổi tên Công ty

TỔNG CÔNG TY
CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT MỎ - VINACOMIN
CÔNG TY TNHH MTV CN HÓA CHẤT MỎ
NAM BỘ MICCO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----- o0o -----


THÔNG BÁO
Về việc đổi tên Công ty


Kính gửi: Quý khách hàng và quý đối tác!

Trước hết, Công ty TNHH một thành viên công nghiệp Hóa chất mỏ Nam Bộ - MICCO xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác và tin cậy của Quý công ty trong thời gian qua.

Sau hơn 25 năm xây dựng và phát triển, thương hiệu MICCONAMBO dần dần đã trở thành thương hiệu uy tín trên thị trường cung cấp Vật liệu nổ công nghiệp, dịch vụ tư vấn khoan, nổ mìn, nổ mìn màu, nổ mìn dưới nước, dịch vụ tư vấn, giám sát các ảnh hưởng nổ mìn…. Nhằm khẳng định vị thế của thương hiệu, mở rộng, phát triển và nâng tầm các sản phẩm dịch vụ, được sự chấp thuận của ban lãnh đạo Tập đoàn Than khoáng sản Viêt Nam, nay Công ty TNHH một thành viên công nghiệp Hóa chất mỏ Nam Bộ - MICCO xin trân trọng thông báo về việc đổi tên công ty tới Quý khách hàng và Quý đối tác như sau:

Điều 1. Thay đổi tên công ty với các thông tin chi tiết:

Nội dung Thông tin cũ Thông tin sửa đổi Ghi chú
Tên công ty Công ty công nghiệp Hóa chất mỏ Nam Bộ Công ty TNHH một thành viên công nghiệp Hóa chất mỏ Nam Bộ - MICCO Thay đổi
Tên giao dịch Công ty công nghiệp Hóa chất mỏ Nam Bộ Công ty công nghiệp Hóa chất mỏ Nam Bộ - MICCO Thay đổi
Tên viết tắt
MICCO MICCONAMBO Thay đổi
Tên tiếng anh
CHEMICAL INDUSTRIAL Co., South mine MICCO – NAM BO MINING CHEMICAL INDUSTRY COMPANY LIMITED Thay đổi
Địa chỉ Mỹ Xuân – Tân Thành – Bà Rịa Vũng Tàu – Việt Nam
Điện thoại: 064.876210
Fax: 064.876636  
Mỹ Xuân – Tân Thành – Bà Rịa Vũng Tàu – Việt Nam
Điện thoại: 064.876210
Fax: 064.876636  
Không đổi
Số ĐKKD 0100101072005 3502 007678 Thay đổi
Mã số thuế 0100101072005 3502 007678 Thay đổi
Tài khoản
3611.00.0007 Mở tại NHNN huyện Tân Thành Bà Rịa Vũng Tàu           3611.00.0007 Mở tại NHNN huyện Tân Thành Bà Rịa Vũng Tàu          
Không đổi

Điều 2. Kể từ ngày 01/01/2012, Công ty TNHH một thành viên công nghiệp Hóa chất mỏ Nam Bộ - MICCO chính thức sử dụng tên công ty theo các thông tin đã sửa đổi. Các thông tin cũ về tên công ty không còn có giá trị pháp lý từ ngày 01/01/2012, mọi hình thức sử dụng tên cũ của Công ty để đại diện cho Công ty chúng tôi trong giao dịch và quan hệ với quý khác hàng đều là giả mạo và trái pháp luật.

Điều 3.
Kể từ ngày 01/01/2012, tên Công ty giao dịch:  Công ty TNHH một thành viên công nghiệp Hóa chất mỏ Nam Bộ - MICCO hoặc Công ty công nghiệp Hóa chất mỏ Nam Bộ - MICCO đều có giá trị pháp lý như nhau.

Điều 4. Kể từ ngày 01/01/2012, kính đề nghị Quý công ty khi thực hiện giao dịch, phát hành hoá đơn thanh toán cho công ty chúng tôi, cần sử dụng theo các thông tin đã sửa đổi.

Điều 5. Việc đổi tên Công ty này không ảnh hưởng đến các giao dịch, quan hệ, nghĩa vụ kinh tế cũng như việc thực hiện các Hợp đồng đã ký kết trước đây. Trong trường hợp cần thiết, quý công ty có thể thực hiện ký bổ sung các phụ lục hợp đồng kinh tế theo tên mới này.

Vậy Công ty TNHH một thành viên công nghiệp Hóa chất mỏ Nam Bộ - MICCO xin thông báo để Quý công ty được biết và phối hợp thực hiện.

Xin trân trọng cảm ơn./.
  GIÁM ĐỐC


(đã ký)

 

Trần Văn Dũng


Các tin khác