Tài liệu huấn luyện do Trung tâm Huấn luyện ATVSLĐ - Cục An toàn lao động biên soạn
Tài liệu huấn luyện do Trung tâm Huấn luyện ATVSLĐ - Cục An toàn lao động biên soạn
Thứ bảy, 01 Tháng 11 2008 07:41

 

 

I. Bộ tài liệu huấn luyện cho người sử dụng lao động, người lao động, cán bộ làm công tác ATVSLĐ theo quy định tại Thông tư số 37/2005/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động được biên soạn dựa trên nguồn kinh phí triển khai các dự án, hoạt động của Chương trình quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động đến năm 2010 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 233/2006/QĐ-TTg ban hành ngày 18 tháng 10 năm 2006.

Tài liệu huấn luyện cho người sử dụng lao động do nhóm biên soạn:

- PGS-TS Nguyễn Đức Trọng - Trưởng Khoa Bảo hộ lao động - Trường ĐH Công đoàn

- KS Đoàn Minh Hoà - Cục trưởng Cục An toàn Lao động - Bộ LĐTBXH

- KS Hà Tất Thắng - Phó Cục trưởng Cục An toàn lao động - Bộ LĐTBXH

- ThS Nguyễn Hồng Sơn - Giảng viên Khoa Bảo hộ lao động - Trường ĐH Công đoàn, (download toàn bộ nội dung tài liệu tại đây)

 

 

II. Bộ tài liệu huấn luyện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, cho cán bộ lao động xã, phương, thị trấn do Dự án BSPS - Cải thiện điều kiện lao động do Chính phủ Đan Mạch tài trợ và Chương trình quốc gia cấp kinh phí biên soạn.

 

- Tài liệu huấn luyện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (Download toàn bộ nội dung tài liệu

 

tại đây);

 

- Tài liệu huấn luyện cho cán bộ lao động xã, phương, thị trấn (Download toàn bộ nội dung tài liệu

 

tại đây)

III. Bộ tài liệu huấn luyện cho nông dân cải thiện điều kiện lao động do Dự án Tăng cường năng lực an toàn vệ sinh lao động trong nông nghiệp tại Việt Nam - RAS/04/MOI/JPN tài trợ biên soạn. (Download toàn bộ nội dung tài liệu tại đây)

 

IV. Bộ tài liệu huấn luyện theo chuyên đề do Dự án Tăng cường năng lực huấn luyện an toàn vệ sinh lao động - VIE/05/01/LUX tài trợ biên soạn

 

1/. An toàn điện

 

2/. An toàn cơ khí

 

3/. An toàn xây dựng

4/. An toàn khai thác mỏ

 

nguồn antoanlaodong.gov.vn


Các tin khác